Ochrona dóbr osobistych

Słowa wypowiadane publicznie, wpisy w internecie czy też nagrania video potrafią ranić ale również zniszczyć reputację co może pociągnąć za sobą wymierne straty finansowe. Nasza kancelaria pomoże Ci w walce o swoje dobre imię w szczególności poprzez:

  1. dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych Klientów,
  2. reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań
    i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
  3. reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę
    i zniesławienie
  4. sporządzenie przedprocesowych wezwań do zaniechania naruszeń lub zaniechania działań grożących naruszeniem dóbr osobistych, jak również wezwań do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych
  5. wystąpienie do sądu z powództwem o ochronę dóbr osobistych, dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub dochodzenia zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe wyrządzone naruszeniem dóbr osobistych

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji prawnej w jednej z powyższych spraw, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 509 955 482 lub mailowo przez formularz kontaktowy.