Prawo konkurencji i konsumentów

W związku z uchronieniem klienta przed negatywnymi i bardzo dotkliwymi skutkami związanymi z nieprzestrzeganiem przepisów oferujemy pomoc prawną konsumentom, ale także przedsiębiorcom, w tym m.in.:

  1. przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych z uwzględnieniem ryzyka występowania w nich klauzul niedozwolonych,
  2. sporządzanie reklamacji, wniosków, pism procesowych, skarg i odwołań
  3. reprezentacja w sprawach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i postępowaniach sądowych,
  4. kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumentów,
  5. ocena zasadoności reklamacji i pism od Rzecznika Praw Konsumentów.

W sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym m.in.:

  1. reprezentacja sądowa w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
  2. obrona interesów przedsiębiorców przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym stosowanie oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadzającego w błąd potencjalnych klientów, oznaczenia towarów lub usług, dokonanie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów.

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji prawnej w jednej z powyższych spraw, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 509 955 482 lub mailowo przez formularz kontaktowy.