Prawo pracy

Jeśli Twoje rozstanie z pracodawcą nie należało do najprzyjemniejszych i zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, masz prawo wystąpić do sądu pracy i dochodzić swoich praw.  Jeśli jesteś pracodawcą, powinieneś zadbać o odpowiednio skonstruowane umowy i regulaminy, by zabezpieczyć się na wypadek trudnych sytuacji w firmie. Pomagamy naszym klientom w sprawach o:

  1. zapłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń
  2. bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy oraz niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  3. przywrócenie do pracy
  4. ustalenie istnienia stosunku pracy
  5. wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
  6. mobbing i dyskryminacja
  7. sporządzenie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy,
  8. sporządzaniem regulaminów pracy i wynagradzania,
  9. opracowywaniem kompleksowych opinii prawnych w sprawach związanych z prawem pracy,
  10. reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji prawnej w jednej z powyższych spraw, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 509 955 482 lub mailowo przez formularz kontaktowy.